ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง /กำหนดการยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ม.ค.-ก.พ. /ป้าย : ม.ค.-มี.ค. /บำรุงท้องที่ : ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี www.phaikhwang.go.th
 
ท้องถิ่น: ทต.ตะค่า
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายบริหาร


   เทศบาลตำบลตะค่าประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายบริหาร
โดย: ทต.ตะค่า
วันที่ 03/07/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกะทุ่ม, โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ บ้านรางกะทุ่มและโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ ๕ บ้านรางกะทุ่ม (ดู:36)(วันที่:20/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกะทุ่ม, โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ บ้านรางกะทุ่มและโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ บ้านรางกะทุ่ม (ดู:26)(วันที่:20/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การยื่นแบบชำระภาษี ปี๒๕๖๐ (ดู:128)(วันที่:16/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู:116)(วันที่:16/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู:100)(วันที่:15/02/2560)

 
 
ชื่อ:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ระบบอีเมล์
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 11/08/2552
ระบบเจ้าหน้าที่
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  ต.ไผ่ขวาง  อ.เมือง   จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-494-600  โทรสาร.035-494-601 E-mail: info@phaikhwang.go.th
© Copyright 2009.Phaikhwang.go.th  All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.