ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง /กำหนดการยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ม.ค.-ก.พ. /ป้าย : ม.ค.-มี.ค. /บำรุงท้องที่ : ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี www.phaikhwang.go.th
 
ท้องถิ่น: ทต.ตะค่า
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายบริหาร


   เทศบาลตำบลตะค่าประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายบริหาร
โดย: ทต.ตะค่า
วันที่ 03/07/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาโครงการสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณแยกสามง่าม หมู่ที่ 7 (ดู:115)(วันที่:27/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกะทุ่ม (ดู:172)(วันที่:25/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง (ดู:143)(วันที่:25/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ (ดู:203)(วันที่:24/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ (ดู:237)(วันที่:24/08/2558)

 
 
ชื่อ:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ระบบอีเมล์
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 11/08/2552
ระบบเจ้าหน้าที่   1  
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  ต.ไผ่ขวาง  อ.เมือง   จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-494-600  โทรสาร.035-494-601 E-mail: info@phaikhwang.go.th
© Copyright 2009.Phaikhwang.go.th  All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.